انواع مبل
مشاهده همه
میز ۱٫۶۰متری میز ۱٫۶۰متری
1,350,000
7 %
1,250,000تومان
میز مدیریت ۲٫۵ متری آریا میز مدیریت ۲٫۵ متری آریا
2,400,000
4 %
2,300,000تومان
میز کنفرانس میز کنفرانس
1,400,000
7 %
1,300,000تومان
میز مدیریت اجلاس میز مدیریت اجلاس
3,000,000
23 %
2,300,000تومان
میز مدیریت ۱٫۸۰ میز مدیریت ۱٫۸۰
3,000,000
8 %
2,750,000تومان
میز مدیریت تمام MDF میز مدیریت تمام MDF
4,000,000
6 %
3,750,000تومان
میز مدیریت ۲٫۲۰ میز مدیریت ۲٫۲۰
4,200,000
2 %
4,100,000تومان
میز اداری ۱٫۴۰ متری میز اداری ۱٫۴۰ متری
1,000,000
3 %
970,000تومان
عنوان اسلایدر
مشاهده همه
میز ۱٫۶۰متری میز ۱٫۶۰متری
1,350,000
7 %
1,250,000تومان
میز مدیریت ۲٫۵ متری آریا میز مدیریت ۲٫۵ متری آریا
2,400,000
4 %
2,300,000تومان
فایل ۴کشو فایل ۴کشو
1,450,000
3 %
1,400,000تومان
میز کنفرانس میز کنفرانس
1,400,000
7 %
1,300,000تومان
کمد بایگانی کمد بایگانی
1,500,000
7 %
1,400,000تومان
کتابخانه سه تکه تمامMDF کتابخانه سه تکه تمامMDF
3,000,000
2 %
2,950,000تومان
میز مدیریت اجلاس میز مدیریت اجلاس
3,000,000
23 %
2,300,000تومان
میز مدیریت ۱٫۸۰ میز مدیریت ۱٫۸۰
3,000,000
8 %
2,750,000تومان
میز مدیریت تمام MDF میز مدیریت تمام MDF
4,000,000
6 %
3,750,000تومان

صندلی

صندلی اداری پایه کنفرانسی صندلی اداری پایه کنفرانسی
1,100,000
5 %
1,040,000تومان
صندلی اداری مکانیزم دو پدال صندلی اداری مکانیزم دو پدال
1,200,000
5 %
1,140,000تومان
صندلی اداری مکانیزم دو پدال صندلی اداری مکانیزم دو پدال
1,200,000
4 %
1,150,000تومان
صندلی اداری پایه کنفرانسی ۳۳۶ صندلی اداری پایه کنفرانسی ۳۳۶
1,200,000
4 %
1,150,000تومان
صندلی دو پدال براکت دار صندلی دو پدال براکت دار
1,500,000
3 %
1,450,000تومان
صندلی پایه کنفرانسی صندلی پایه کنفرانسی
1,100,000
9 %
1,000,000تومان
صندلی مکانیزم کلاچ دار صندلی مکانیزم کلاچ دار
1,200,000
4 %
1,150,000تومان
صندلی مکانیزم براکت دار صندلی مکانیزم براکت دار
1,350,000
1 %
1,330,000تومان
صندلی بدون دسته صندلی بدون دسته
7,500,000
3 %
7,300,000تومان

فروش ویژه میز و صندلی،مبلمان،کمد، پارتیشن

میز ۱٫۶۰متری 1,250,000تومان
فایل ۴کشو 1,400,000تومان
میز کنفرانس 1,300,000تومان
کمد بایگانی 1,400,000تومان

همه

میز ۱٫۶۰متری میز ۱٫۶۰متری
1,350,000
7 %
1,250,000تومان
میز مدیریت ۲٫۵ متری آریا میز مدیریت ۲٫۵ متری آریا
2,400,000
4 %
2,300,000تومان
فایل ۴کشو فایل ۴کشو
1,450,000
3 %
1,400,000تومان
میز کنفرانس میز کنفرانس
1,400,000
7 %
1,300,000تومان
کمد بایگانی کمد بایگانی
1,500,000
7 %
1,400,000تومان
کتابخانه سه تکه تمامMDF کتابخانه سه تکه تمامMDF
3,000,000
2 %
2,950,000تومان
میز مدیریت اجلاس میز مدیریت اجلاس
3,000,000
23 %
2,300,000تومان
میز مدیریت ۱٫۸۰ میز مدیریت ۱٫۸۰
3,000,000
8 %
2,750,000تومان
میز مدیریت تمام MDF میز مدیریت تمام MDF
4,000,000
6 %
3,750,000تومان
بازگشت به بالا